oktober 24, 2011

Anna Stenberg, grundare Women Executive Search


Foto: Jezzica Sunmo


Anna Stenberg sa upp sig efter 8 år på MTG för att starta Women Executive Search (WES) som är ett rekryteringsbolag som är specialiserat på kvinnliga chefer och ledare. 2008 utsågs hon till framtidens kvinnliga ledare, nu har hon tagit steget att driva eget.

"
Jag har startat ett bolag, Women Executive Search, som specialiserar sig på att hjälpa företag att rekrytera kvinnor till roller på mellanchefsnivå, ledningsgruppnivå och styrelsenivå. Vi har ett gediget nätverk med duktiga chefer i olika branscher, och jag hoppas att vi på det här viset ska kunna bidra till att företagen rekryterar fler kvinnor.", säger Anna i en intervju med Framtidens kvinnliga ledare.

Så rätt och så i tiden.
Det kan låta kontroversiellt och vissa tror kanske att WES inte behövs. Men faktum är att verkligheten fortfarande ser annorlunda ut. Allt fler företag jobbar aktivt för att få in fler kvinnor på ledande positioner. Många upplever dock att det är svårt att hitta kvinnliga chefer och ledare med rätt profil och kompetens. Women Executive Search vill ändra på det. Fler kvinnor på ledningsnivå ger bevisad ökad lönsamhet och bidrar till ett mer effektivt beslutsfattande. Annas vision är att aktivt öka andelen kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv och därmed bidra till sina uppdragsgivares lönsamhet och framgång. Ekvationen är nämligen mycket enkel: Ju fler kvinnliga kandidater som utvärderas för varje chefsposition, desto fler kvinnor kommer vi att få se i företagsledningarna framöver. Heja Anna!

1 kommentar: