januari 13, 2012

Kvinnliga entreprenörer hade det tufft förr också.. Mary X Jensen, Newsmill

"Alliansregeringen satsar på kvinnligt företagande och de kvinnor som behöver ska få stöd. Det är intressant på många sätt och kan skapa förebilder för det är inte helt självklart för kvinnor att ta plats i befintliga företag. Det finns så många fördomar och de är inte nya."  Lär känna din historia, läs Mary X Jensens artikel för Newsmill

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar