juni 03, 2012

Founders Alliance EntreprenörsbokenEntreprenörsboken vill inspirera fler till att ta steget till att förverkliga sina drömmar och idéer, och att hitta glädjen i entreprenörskap. 

Boken ger inledningsvis en sammanfattning av olika entreprenörstyper och vad som skiljer dessa åt. Därefter följer nio kapitel om grundläggande ämnen, där några mycket erfarna entreprenörer delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av både med- och motgångar, och ger råd om vad som är bra att tänka på.  Varje entreprenör ger också en utmaning till dig som läsare som inbjuds att själv delta aktivt genom tävlingen Entreprenörsutmaningen.

Entreprenörskap är roligt, utmanande och givande, men det är mycket mer än så.  Entreprenörskap är viktigt, sett ur ett samhällsperspektiv. Om fler entreprenörer lyckas skapa mellanstora och stora företag, och om kunskapen om entreprenörskap blir större, hjälper det till att utveckla samhället i en positiv riktning. Det är viktigt att vi tar vara på det som driver entreprenörer - viljan att skapa, utveckla och förbättra.
  
Det är du själv som skapar ditt entreprenörskap utifrån dina förutsättningar, och vi hoppas att boken ska vara en inspirationskälla för dig på vägen. Som läsare bjuds du på tips och råd tillsammans med flera framgångssagor. 

Bokens första kapitel handlar om kunder och försäljning, och följs därefter av åtta kapitel om andra grundläggande ämnen som till exempel ägande, ledning, ekonomi och internationalisering, men också om dig som entreprenör och samhällsansvar.

Innehållet utgår i huvudsak från de praktiska erfarenheter och den samlade kunskap som finns bland Founders Alliances hundratals medlemmar, och som under tio år har träffats och diskuterat olika ämnen relaterade till deras entreprenörskap. Det är dessa ämnen som sedan legat till grund för kapitlen i boken. Varje kapitel är uppdelat i två delar, en där ett antal entreprenörers kunskap i ett visst ämne samlats, och en där entreprenörerna porträtteras och ger råd utifrån sina egna erfarenheter. 


Här kommer en länk för dig som vill beställa boken. Klicka här! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar