juni 03, 2012

Margareta Barchan, grundare Celemi

Margareta Barchan (entreprenör) grundade Celemi 1985 tillsammans med Klas Mellander (konsult) och Krister Nathanelson (filmregissör). Det skedde som ett svar på en internationellt ökande efterfrågan på effektiva metoder för att engagera människor i förändringsprocesser. Redan på 1960-talet introducerade Klas Mellander sin metod, The Power of Learning, i Skandinavien. Celemi erbjuder konsulttjänster och en väl beprövad metod med affärssimuleringar och skräddarsydda lärprogram. Med hjälp av dessa kan chefer snabbt engagera många människor och skapa stöd för att nå uppsatta mål.


Gemensam nämnare i hela Celemis erbjudande är pedagogiken; The Power of Learning, som bygger på hur vi lär oss nya saker. Den säkerställer en lärprocess som snabbt ger deltagarna den förståelse som krävs för att få till stånd en förändring. Det handlar om att stimulera dialog, att skapa förutsättningar för egna upptäckter och slutsatser, att visualisera komplicerade koncept och på kort tid nå ut till många människor med ett konsekvent budskap.


Celemi erbjuder lösningar till företag för att uppnå bättre resultat genom lärande, exempelvis vid företagssammanslagningar, produktlanseringar och införande av nya företagsstrategier. Genom att använda lärandet som en strategisk resurs kan företag skapa varaktiga konkurrensfördelar. Bland kunderna finns många stora internationella företag.


Under slutet av 1990-talet expanderade Celemi snabbt sin verksamhet runt om i världen. Man uppmärksammandes bland annat som ett av Europas 500 mest dynamiska bolag. Bure var under 10 år delägare i Celemi och växlade sedan upp sitt ägande till 100 procent i bolaget via sitt helägda bolag Mercuri International.


Margareta Barchan är förebildsmedlem och delägare i Founders Alliance - nätverket för Sveriges ledande entreprenörer.Läs den intressanta artikeln från Motivation.se där Margareta Barchan entreprenör och strategikonsult ser möjligheter i framtidens miljöutmaningar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar